Mediaboodschap

We worden enorm overspoeld met media en de invloed is groot. Ontwikkelingen op het gebied van Media volgen in een snel tempo op.
We leven in een wereld, waarin fysiek en digitaal contact heel gewoon is. Kunt u het nog bijhouden? Kinderen beleven alledaagse zaken via de digitale wereld, zij behoren tot de WiFi generatie*. Dankzij de digitale media beschikken we snel over het laatste nieuws & ontwikkelingen. Checkt u altijd nog de bron?
Door de digitale wereld beleven we media meer individueel, waardoor we geen discussies meer hebben. Reflecteert u een mediaboodschap met anderen?
We ontvangen mediaboodschappen op verschillende manieren via de post (brievenbus/e-mails), telefoon, TV, Sociale Media & games. Niet via alle kanalen kunnen we onszelf of de jeugd afschermen voor bepaalde beelden, die op ons afkomen. Wat ziet u in onderstaande afbeelding?

jonge-en-oude-vrouw-loopke-column

* = Zij groeien op in een online wereld via gameconsoles, tablets en/of smartphones door het 24/7mobiele internet en al zijn mogelijkheden.